go back home Acasa
Programare 24H

Termeni și Condiții

Introducere

Această secțiune introduce termenii și condițiile care trebuie acceptate de către client în momentul în care utilizează serviciile de curățenie oferite de firma noastră. Este important ca toți clienții să citească și să înțeleagă acești termeni și condiții înainte de a beneficia de serviciile noastre.

Descrierea serviciilor

Această secțiune descrie serviciile de curățenie pe care le oferim. Firma noastră oferă servicii profesionale de curățenie pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Ne asigurăm că fiecare serviciu este personalizat în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client. Dacă aveți întrebări cu privire la serviciile noastre, suntem mereu disponibili să răspundem la întrebările dumneavoastră.

Prețuri și plăți

Această secțiune detaliază prețurile și modalitățile de plată pentru serviciile noastre. Prețurile variază în funcție de tipul de serviciu solicitat și de dimensiunea și complexitatea spațiului. Vom furniza clientului o estimare detaliată a costurilor înainte de începerea lucrărilor. Plata se va efectua în mod obișnuit în avans, prin transfer bancar sau în numerar, în funcție de acordul stabilit între noi și client.

Modificări și anulări

Această secțiune explică procedurile pentru modificarea și anularea programărilor pentru serviciile de curățenie. Clientul poate solicita modificări ale programării serviciilor cu cel puțin 24 de ore înainte de data programată. Anularea serviciilor trebuie făcută cu cel puțin 48 de ore înainte de data programată, altfel se va percepe o penalizare.

Responsabilități și obligații

Această secțiune stabilește responsabilitățile și obligațiile atât pentru firma noastră, cât și pentru client. Firma noastră este responsabilă pentru serviciile de curățenie oferite, precum și pentru orice daune sau pierderi cauzate de personalul nostru în timpul serviciilor. În cazul în care clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor oferite, acestea trebuie să fie comunicate în mod imediat pentru a putea fi remediate. Clientul este responsabil pentru asigurarea securității și a siguranței în timpul serviciilor de curățenie, precum și pentru respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă.

Confidențialitatea și protecția datelor

Această secțiune se referăla protecția datelor și confidențialitatea informațiilor personale ale clienților. Firma noastră respectă legislația în vigoare cu privire la protecția datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor personale ale clienților. Orice informație furnizată de către client va fi utilizată numai în scopul prestării serviciilor de curățenie și nu va fi transmisă către terți fără acordul explicit al clientului.

Reclamații și litigii

Această secțiune stabilește procedurile de soluționare a reclamațiilor și litigiilor. În cazul în care există nemulțumiri sau obiecții legate de serviciile oferite de firma noastră, clienții sunt încurajați să ne contacteze imediat pentru a putea fi soluționate în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord amiabil, litigiile vor fi soluționate conform legislației în vigoare.

Forța majoră

Această secțiune stabilește că fiecare parte este liberă de orice responsabilitate în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi cutremure, inundații, războaie, greve etc. Aceste evenimente sunt considerate forță majoră și pot duce la suspendarea temporară a serviciilor fără ca vreo parte să fie obligată la plata unor despăgubiri.

Modificări ale termenilor și condițiilor

Această secțiune stabilește că firma noastră își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment. Clientul va fi informat cu privire la orice modificare înainte de a beneficia de serviciile noastre și are dreptul de a refuza serviciile dacă nu este de acord cu noile termeni și condiții.

Acordul de acceptare

Această secțiune stabilește că prin utilizarea serviciilor noastre, clientul este considerat a fi de acord cu toți termenii și condițiile menționate mai sus. Prin urmare, este important ca toți clienții să citească și să înțeleagă acești termeni și condiții înainte de a beneficia de serviciile noastre și să semneze un acord de acceptare înainte de începerea lucrărilor.